Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach

W zakresie realizacji naszej Firmy była kompleksowa obsługa realizowanej ściany szczelinowej dla tunelu o łącznej długości 493 m.

Realizowaliśmy prace związane ze:

  • skuwaniem korony ścian szczelinowych z pozostawieniem nienaruszonego zbrojenia głównego oraz odrzuceniem powstałego urobku,
  • reprofilacją ścian szczelinowych oraz umyciem ich całej powierzchni,
  • wykonaniem nisz ewakuacyjnych wykuwanych naszymi zdalnie sterowanymi robotami BROKK.

Opis realizacji

Zamawiający: Bilfinger
Miejsce: Gliwice
Cel realizacji: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej
Data realizacji: 09.2014 – 10.2015
Zakres realizacji 1: Skuwanie korony ścian szczelinowych 1100m3
Zakres realizacji 2: Reprofilacja ścian szczelinowych wraz  z myciem:  18000 m2
Zakres realizacji 3: Wykonanie 12 nisz ewakuacyjnych w ścianie szczelinowej łącznie: 165,63 m3