Budowa drogi ekspresowej S8: Węzeł Łask - Węzeł Różą

Realizowaliśmy kompleksową obsługę skuwania pali wielkośrednicowych fi 1500mm wraz z podcięciem głowicy pala oraz usunięciem urobku z powierzchni podpory przy zachowaniu nienaruszonego zbrojenia głównego.

Prace te zostały wykonane dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S8 „węzeł Łask- węzeł Róża” dzięki dobremu zorganizowaniu palcu budowy przez Zamawiającego nasze przeroby sięgały 40 m3 na zmianę.

Opis projektu

Zamawiający: TOPGEO POLSKA
Miejsce: Łask
Cel realizacji: Przebudowa drogi ekspresowej na S8 na odcinkach 6 i 7
Data realizacji: 06.2012 – 12.2012
Zakres realizacji: Skuwanie pali wielkośrednicowych fi 1500: 1600 m3