Budowa nowego bloku energetycznego 1075 MW w Elektrowni Kozienice

Nasza Firma skuwała pale pod największym w Polsce  blokiem energetycznym 1075 MW w skład całego zlecenia wchodziło skuwanie pali CFA pod całą infrastrukturą kompleksu, między innymi: kotłownię, maszynownię, kanały doprowadzające oraz silosy.

Naszym zadaniem było skucie korony ścian szczelinowych z pozostawieniem zbrojenia głównego pod pylony komunikacyjne kotła o wysokości przekraczającej 100 m, oraz podcięcie wraz ze skuciem 1500 szt. pali CFA wraz  z pozostawieniem zbrojenia głównego.

Opis realizacji

Zamawiający: KELLER POLSKA
Miejsce: Kozienice
Cel realizacji:Budowa: Nowego bloku energetycznego 1075 MW
Data realizacji: 09.2013 – 07.2014
Zakres realizacji 1: Skuwanie pali CFA fi 800: 1488 szt.
Zakres realizacji 2: Skuwanie betonu: 233,82 m3
Zakres realizacji 3: 
Skuwanie korony ścian szczelinowych: 70 m3
Zakres realizacji 4: 
Cięcie pali 149 szt.